Ons team


Artsen


In onze praktijk werken we met 4 artsen samen.

Door als groep samen te werken en regelmatig te overleggen, zijn we van mening dat we nog betere zorgen kunnen verlenen. Door in een groepspraktijk te werken menen we die zorg continu te kunnen optimaliseren.

De combinatie van consultaties en af en toe wat ruimte voor eigen vrije tijd, zorgt voor een goed professioneel evenwicht.

Via een gemeenschappelijk elektronisch medisch dossier is er continuïteit voor de patiënt verzekerd. Indien uw vertrouwde arts afwezig of bezet is, kan één van de collega’s u zeker verder helpen!

Uurrooster van de consultaties:

Secretariaat


Pirroen - Secretariaat

Stefanie Desmarets en Shana Clabau zijn onze medische secretaresses die jullie graag te woord staan. U kan bij hen terecht om afspraken te maken, huisbezoeken aan te vragen, bij administratieve vragen of acute problemen. Net zoals de artsen zijn zij gebonden aan het beroepsgeheim.

Openingsuren van het secretariaat

De artsen wensen zo weinig mogelijk telefonisch gestoord te worden tijdens de raadplegingen.
Gelieve daarom eerst uw vraag te richten tot de secretaresse. Indien zij u niet verder kan helpen, zal u worden doorverbonden met één van de artsen of wordt u later terug opgebeld.


Praktijkverpleegkundige


Bij onze praktijkverpleegkundige Shana Clabau kan u terecht voor een nuchtere bloedafname, pre-operatief ECG, suikertest ikv zwangerschap, bloeddruk- en gewichtscontrole, technische onderzoeken ikv verzekering, vaccinaties ea.
Dit kan na afspraak op dinsdag- en donderdagvoormiddag. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen. Voor het bespreken van de resultaten en het verder invullen van formulieren kan u op een later tijdstip terecht bij uw arts.