Informatie voor medisch afgevaardigden


Dokter Charlotte Decuypere

Naargelang de beschikbaarheden van de dokters, zullen ze al dan niet samen aanwezig zijn.

Gelieve één afspraak per 4 maanden te respecteren!

Beschikbare informatiemomenten

Raadplegingen enkel na afspraak via het DocBook Agenda platform:

Na het aanmaken van een DocBook account kan je een afspraak vastleggen.
Vergeet tijdens je registratie op DocBook niet aan te vinken dat je medisch vertegenwoordiger bent:

detail

Maak een afspraak via DocBook